Otestujte svoj reakčný čas a vycibrite si reflexy

Fitness a zábava v jednej disciplíne, to je unikátny tréningový program Hitspot. Svetelné ciele môžete rozmiestniť ľubovoľne v priestore, keďže sú bezdrôtovo spojené so základňou. Základom hry je zhasnúť čo najviac cieľov za určitý čas.